wordpress的一些快捷键

做为一个wordpress新手,刚开始发布文章的时候我是通过点击编辑器上面的那些菜单按钮来插入链接,图片,更改文字大小的。用了几次感觉有些麻烦,就总结了一下操作中常用的快捷键。与朋友们分享一下:

 • Alt+B = 字体加粗(bold)
 • Alt+I = 斜体(italic)
 • Alt+Q = 引用(Blockquote)
 • Alt+T = 更多 (Read More tag)
 • Alt+U = 定义无序列表(Unordered list)
 • Alt+O = 定义有序列表 (Ordered list)
 • Alt+S = 文本加下划线(ins)
 • Alt+L = 列表项 (list item)
 • Alt+A = 插入链接(link)
 • Alt+C = 设置文本为代码风格(code)
 • Alt+D = 文本加删除线(del)
 • Alt+P = 发表日志(Publish )

小提示:只有在使用可视化编辑模式写日志时,这些快捷键才是有用的。

wordpress的一些快捷键》上有1条评论

发表评论